Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Nornica ruda (Myodes glareolus)
Nornica ruda (Myodes glareolus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)